Hambo - Jitsu

Dodatek k sebeobranným technikám Hanbo-Jitsu

 

* - dodatky k jednotlivým požadovaným technikám

 

*  7 : od 3.kyu také proti mawaši-cuki, od 1.kyu se protitechnika provádí až na druhý úder v útoku

*  8 : od 2.kyu také proti mawaši-geri, na Dan se protitechnika provádí až na druhý kop v útoku

*16 : využití akupresurních bodů pro boj s tyčí

*17 : k volnému boji se používají papírové roury (srolované noviny obtočené lepící páskou).

                Na 3. a 2.kyu má každý pouze jednu papírovou rouru.  Na 1.kyu a Dan má každý dvě papírové roury.

Délka volného boje je cca. 60 sekund. Na 1.kyu a Dan je délka volného boje 2x 60 sekund (prvních 60sekund

s jednou papírovou rourou, a druhých 60 sekund se dvěma).

*Doklad o praxi : Zkušební komisař určí tři typy útoku a zkoušený předvede z každého typu útoku vždy po jedné technice a to

zpomaleně. Následně vybere zkušební komisař dvě techniky a zkoušený předvede vysvětlení výuky daných technik.

*Teorie o budo sportech : Základní znalosti o boji s tyčí a o vlastním oddíle (škole, klubu atd.). Přezkoušení z teorie – prevence, chování při napadení atd.

 

 

Požadavky na jednotlivé technické stupně.

 

Skupina 5. – 4. kyu

- Pro tyto technické stupně je kladen důraz na správné provedení všech pohybů a technik, plynulou návaznost pohybů,

    okamžitou reakci na útok a správné provedení jednotlivých technik. Po dokončení techniky stažení zpět

    do kamae se zanšin.

 

Skupina 3. – 2. kyu

- Pro tyto technické stupně je kladen důraz na dynamické provedení technik při zachování správného plynulého pohybu,

    okamžitou reakci na útok a správného provedení jednotlivých technik. Po dokončení techniky stažení zpět do kamae se zanšin. Kontroluje se také koncentrace svalů v konečné fázi (kime), síla techniky i za použití výkřiku (kiai), vzdálenost techniky při tzv. dorážení. Použití vhodné obrany, správné načasování a naprostá funkčnost všech technik.

 

Skupina 1. kyu

- Pro tyto technické stupně je kladen důraz na dynamické provedení technik při zachování správného plynulého pohybu,

    okamžitou reakci na útok a správného provedení jednotlivých technik. Po dokončení techniky stažení zpět

    do kamae se zanšin.

    Kontroluje se také koncentrace svalů v konečné fázi (kime), síla techniky i za použití výkřiku (kiai), vzdálenost techniky

    při tzv. dorážení. Použití vhodné obrany, správné načasování a naprostá funkčnost všech technik.

    Při obraně proti více útočníkům se hodnotí reálnost vedení boje, optimální pohyb a přizpůsobivost útokům při napadení

    a orientace v prostoru.

 

Skupina Dany

- Pro tyto technické stupně je kladen důraz na dynamické provedení technik při zachování správného plynulého pohybu

    okamžitou reakci na útok a správného provedení jednotlivých technik. Po dokončení techniky stažení zpět do kamae se             zanšin.

    Kontroluje se také koncentrace svalů v konečné fázi (kime), síla techniky i za použití výkřiku (kiai), vzdálenost techniky

    při tzv. dorážení. Použití vhodné obrany, správné načasování a naprostá funkčnost všech technik.

    Při obraně proti více útočníkům se hodnotí reálnost vedení boje, optimální pohyb a přizpůsobivost útokům při napadení,

    orientace v prostoru a vstupování do již započatého nebo chystaného útoku (tzv. předvídat z pohybu těla útočníka).

    Pro tyto stupně je nutnou podmínkou bezchybná znalost všech technik a principů. Současně s principem neulpívání pouze

    na pár vybraných technikách a soustředění mysli během celého boje.

    Dále schopnost předávání svých znalostí a zkušeností žákům neboli schopnost učit a vést .

 

Zkušební řád HANBO-JITSU – B. F. A. K.  v ČR

Způsob útoku

Technické stupně

 

5.kyu

4.kyu

3.kyu

2.kyu

1.kyu

1.Dan

2.Dan

3.Dan

4.Dan

5.Dan

   1. Úchop za zápěstí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   2. Úchop za oděv

1

2

3

3

4

4

5

5

6

7

   3. Škrcení

1

2

3

4

4

5

5

6

7

8

   4. Obejmutí zepředu

1

1

2

2

3

3

3

4

5

6

   5. Obejmutí zezadu

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

   6. Odváděcí techniky

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

 * 7. Úder rukou - cuki

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

 * 8. Kop

1

2

2

3

3

3

3

4

5

6

   9. Úder holí drženou jednou rukou

1

2

3

4

4

5

5

5

6

7

 10.Úder holí drženou oběma

       rukama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11. Útok nožem

1

2

3

3

4

4

4

5

6

7

 12. Úchop hole

1

2

2

2

3

3

4

5

6

7

 13. Bodnutí holí

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

*16. Akupresurní body

-

-

-

8

10

12

13

14

16

18

*17. Volný boj

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

  Kata

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

  Škola pádů (viz příloha)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*Teorie o budo sportech

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

*Doklad o praxi

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+